Čardáš budzogáň

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Čardáš budzogáň, zahraj mi cigán,
[:na tý husle, na tý gajdy, čo tu nechal Garibaldi.:]

2.
Garibaldi hovorí, že sa Nemca nebojí
[:a Nemec mu zas hovorí: Garibaldi je chlap dobrý.:]