Ľudové piesne a koledy - Čas radosti1.
Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní,
porodila Spasiteľa Mária bez viny:
[:v Jasliach v Betleheme, na slame, na zime,
leží malé Dieťa milé: Pán zeme, Pán zeme.:]

2.
Aké veci ľudia všetci oddávna čakali,
to anjeli dnes veselí nám už zvestovali.
[:A preto plesajme a Bohu ďakujme,
Pacholiatku, Nemluvniatku, spievajme, spievajme.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie