Cestou s nami

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Cestou s nami 1. Cestou s C nami kráčaj, Ami Pane, my nech Dmi ceme na mieste G stáť. Keď zblú C dime, podaj Ami ruku, keď pad Dmi neme, pomôž G vstať! R: /: A do C svetla svojho Ami voveď, Dmi vo G veď C nás. G :/ 2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.    Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.           R: 3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.    V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.   R: 4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš.    Už ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá.                   R: