Chváľte služobníci

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

®: Chváľte služob Emi níci, chváľte Hospo G dina,
meno D Jeho, ale Emi luja.
svojho Pána, meno Ježiš

Emi Tam, kde znie plač v srdciach G zranených,
Boh posie D la svoje slo Emi vo. ®:

Pán volá nás k sebe na Sion,
kde prebýva v svojej sláve.
®:

Nech Boží ľud všade víťazí, ruku svoju vlož na Sion.
®:

Boh otvára svoje náručie, prichádza k tým, čo hľadajú.
®:

Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Tvoje prespevujú.
®:

Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.
®: