Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Chváľte služobníci

Kresťanské piesne - Chváľte služobníci

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

®: Chváľte služobEminíci, chváľte HospoGdina,
meno DJeho, aleEmiluja.
svojho Pána, meno Ježiš

EmiTam, kde znie plač v srdciach Gzranených,
Boh posieDla svoje sloEmivo. ®:

Pán volá nás k sebe na Sion,
kde prebýva v svojej sláve.
®:

Nech Boží ľud všade víťazí, ruku svoju vlož na Sion.
®:

Boh otvára svoje náručie, prichádza k tým, čo hľadajú.
®:

Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Tvoje prespevujú.
®:

Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem.
®:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie