Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Kresťanské piesne - Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Čo je najvážnejšie, najdôležitejšie


1. BNielen v školskom zošite býva ťažká úloha, aj nad naším Fživotom stojí veľký
otázBnik :

R: /:Čo je najvážEsnejšie, najdôležiBtejšie, čo je najkrajšie Fpravé, najväčšie, za čo hodno život Bdať. :/

2.BKaždý z nás musí sám nájsť svoju vlastnú odpoveď, iba ten bude Fšťastný, kto to raz pochoBpí : R

3.BNosím maličký krížik, je mojím verným druhom, stačí len jeden Fpohľad on ma hneď presvedBčí : R

4.BMilovať denne znova, čoraz vrúcnejšie ľúbiť, stále žiť blízko FBoha, spolu s ním svetom Bísť :

R: /:To je najvážEsnejšie, najdôležiBtejšie, To je najkrajšie Fpravé, najväčšie, za To hodno život Bdať. :/

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie