Daj mi, dievča

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1. Daj mi, dievča, daj mi, čos mi sľubovala, čoe mi sľubovala.
Červené jablčko, zelenesmi dala, zelenes mi dala.
2. Červené jablčko, po zemi sa točí, po zemi sa točí,
podaj mi ho dievča, čo máš sivé očička, máš sivé očička.
3. Ja ti ho nepodám, lebo som maľučička, lebo som maľučká,
lebo nedočiahnem na tvojeho koníčka, na tvého koníčka.
4. Červené jablčko po tej zemi sa gúľa, po zemi sa gúľa,
moje potešenie, po tom svete sa túla, po svete sa túla.
5. Červené jablčko, negúľaj sa ty toľko, negúľaj sa toľko,
moje potešenie, netúlaj ty sa toľko, netúlaj sa toľko.