Darmo ma mať moja - text

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Darmo ma mať moja
darmo ma mať moja
do školy davate
zo mňa kňaz nebude
zo mňa kňaz nebude
darmo namahate
zo mňa kňaz nebude
zo mňa kňaz nebude
darmo namahate

Zo mńa kňaz nebude
Zo mńa kňaz nebude
A z Aničky mniška
lebo je Anička
lebo je Anička
moja frajerôčka
lebo je Anička
lebo je Anička
moja frajerôčka

Patrilo by sa mi
Patrilo by sa mi
v noci ku choremu
a ja by som zabludil
a ja by som zabludil
k dievčaťu švarnému
a ja by som zabludil
a ja by som zabludil
k dievčaťu švarnému

Patrilo by sa mi
patrilo by sa mi
kázať mizerere
a ja by som nakazal
a ja by som nakazal
milá otvor dvere
a ja by som nakazal
a ja by som nakazal
milá otvor dvere

Patrilo by sa mi
patrilo by sa mi
kázať pater noster
a ja by som nakazal
a ja by som nakazal
milá odstel postel
a ja by som nakazal
a ja by som nakazal
milá odstel postel

Patril by pan kantor
patril by pan kantor
pekne organovať
a ja pred oltarom
a ja pred oltarom
musel bych tancovať
a ja pred oltarom
a ja pred oltarom
musel bych tancovať