Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

Ej, Anička, Anička, Anička

Ľudové piesne a koledy - Ej, Anička, Anička, Anička1.
Ej, Anička, Anička, Anička,
či si mala zvečera Janíčka,
[:ej, mala, mala, ale len za málo,
keď odišiou, bolo bielo ráno.:]

2.
Ej, Anička, biele tvoje rúčky,
nie sú súce na gazdovské lúčky,
[:len sa súce pre dákýho pána,
jaj, Anička, pekná, maľovaná.:]

3.
Či ťa všetci čerti maľovali,
že ti toľkej krásy darovali,
[:maľovau ma milý Pán Boh z neba,
dobre vedeu, že mi krása treba.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie