Hančo, Hančo okata

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Hančo, Hančo okata, des čižmičky rozvjazla,
[:včera večur na baľi tancovaľi šandari.:]

2.
Davaľi mi pic vina, žebym ja ich ľubila,
[:a vino vypila, mam šandara frajira.:]

3.
Hančo, Hančo zľe robiš, že šandara ty ľubiš,
[:kebys mene ľubila ľipše by jes zrobila.:]

4.
Budeme sja ľubiľi, na kozary chodity,
[:šitke ľude u seľi budut nam zaviďity.:]