Haňička konala

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Šariš

1.
:Haňička konala ešči še pitala :
:či na druhim švece parobci budzece?:

2.
:Budzeme budzeme ti ľuba Haňičko :
[:budzeme ci boškac tvoje bile ľičko.:]

3.
:Haňička konala Jaňičko pri ňej stal :
[:ňekonaj, Haňičko, radši ja skonam sam.:]

4.
:Naco še parobci do ňeba perece :
:tam paľenku ňeňi co vi pic budzece?: