Ľudové piesne a koledy - Hanulienka, Hana

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Moravská ľudová pieseň, Korytná

1.
:HanulienkaHANA:
[:kdes vodu brala.:]

2.
:Veru ta voděnka:
[:čarovaná bola.:]

3.
:A já som sa díval:
[dyžs je čarovala.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie