Hanulienka, Hana

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Moravská ľudová pieseň, Korytná

1.
:Hanulienka Hana :
[:kdes vodu brala.:]

2.
:Veru ta voděnka:
[:čarovaná bola.:]

3.
:A já som sa díval :
[dyžs je čarovala.:]