Ja parobok z Kapušan, ňemam ženi, ľem som sam

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

/:Ja parobok z Kapušan,
ňemam ženi, ľem som sam.:/
Ref.:Ej naco mi je naco mlada žena,
ket ja mam zo sebu dosc trapeňa.

/:Žeňe treba to i to,
šito, bardo, korito.:/
Ref...

/:Žeňe treba na kabat,
a ja na to ňe bars rad.:/
Ref...

/:Žeňe treba pančuški,
na jej bile nožički.:/
Ref...

/:Žeňe treba fartušok,
na jej okruhli brušok.:/
Ref...

/:Žeňe treba pacerki,
ja mam v kešeňi dzirki.:/
Ref...