Jedlička (Mrazík)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

B F G C

C7 Vy F rostla C7 štíhlá F jedlička,

tam mezi B modří F ny,

B zelená byla F celičká

od jara C7 do zi F my

B zelená byla F celičká

od jara C7 do zi F my C7Na podzim vítr zazpíval

spi jedličko jen spi

Mrazík ji sněhem přikrýval

pozor jen nezmrzni

Mrazík j i sněhem přikrýval

pozor jen nezmrzni