Moja múdrosť

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Moja múdrosť Dmi Mo C ja F múdrosť a moja BC dej, Dmi mo C ja F pieseň Dmi je C Pán. On je B Boh a A Spasiteľ Dmi náš, tak C sa ne F bojte, Je B žiš je C tu, ne Ami bojte Dmi sa, veď náš Gmi Pán C je F tu.