Kresťanské piesne - Našiel som cestu

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

Našiel som cestu 1. Našiel som Ccestu Fdo raCdosti, Eminašiel som Amicestu Ddo raGja.G7   Po tejto Cceste Fdo veCčnosti kráčame Cspolu Gty a Cja. R: /: AleFluCja, EmialeAmilDuGja, aleClu-aleEmilu-aleFlu-aleDlu-aleClGuCja. :/ 2. Pán Ježiš Kristus, Priateľ verný, je Cesta, Pravda, Život sám.    S Ním z hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám.      R: 3.Nad nami slnko lásky svieti, veď my už nie sme každý sám.    Ideme spolu úzko spätí, cestu nám ukazuje Pán.                   R: 4. O radosť nás nik neoberie, keď žije opravdivo v nás.    Korení v nádeji a viere, že uvidíme Boží jas.                    R: 5. Nesieme svetu svetlo viery, nesieme lásky zázrak sám.    S radosťou stretneme sa v cieli, kde nás čaká náš dobrý Pán.     R:

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie