Našiel som cestu

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Našiel som cestu 1. Našiel som C cestu F do ra C dosti, Emi našiel som Ami cestu D do ra G ja. G7    Po tejto C ceste F do ve C čnosti kráčame C spolu G ty a C ja. R: /: Ale F lu C ja, Emi ale Ami l D u G ja, ale C lu-ale Emi lu-ale F lu-ale D lu-ale C l G u C ja. :/ 2. Pán Ježiš Kristus, Priateľ verný, je Cesta, Pravda, Život sám.    S Ním z hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám.      R: 3.Nad nami slnko lásky svieti, veď my už nie sme každý sám.    Ideme spolu úzko spätí, cestu nám ukazuje Pán.                   R: 4. O radosť nás nik neoberie, keď žije opravdivo v nás.    Korení v nádeji a viere, že uvidíme Boží jas.                    R: 5. Nesieme svetu svetlo viery, nesieme lásky zázrak sám.    S radosťou stretneme sa v cieli, kde nás čaká náš dobrý Pán.     R: