Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Nič krajšieho nepoznám

Repete - Nič krajšieho nepoznám

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

A7

Ja Ddávno ešte malá som tanec v láske mala
A skôr som tancoA7vala jak vedela som Dstáť
Či zima a či leto pre mňa dosť zábav nieto
Nuž robte niečo Apreto nech A7mám ich akuDrát
Kto Grád má z nás tanec, Dnáš plný krás
A7Ten hneď so mnou z kola Dvolá len
Hrajt ktorú chcete veď vy to krásne viete
Nech vedia v celom Asvete že A7radosť prišla k Dnám.
AE7AE7A
AE7AE7A7D7G

GNič krajšieho GvraC6vím Gvám
na tom svete DneG/CpozCnám
D7Ako keď sa s chlapcom švárnym
v tanci dobre DvyzvGŕtam
GLenD5+že GstáG5+le Csa miG zdá
že muzika DDmilo Chrá
Nech to v sále duní Gkým sú celé struny
D7Hraj muzikaF#, Ghraj, Cviem že čas ten letí
GKým však hviezda svieti D7domov sa nám nezbeGraj.

A7DA7D
A7DA7D7

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie