Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

O vianociach tmavých nociach

Ľudové piesne a koledy - O vianociach tmavých nociach1.
O Vianociach tmavých nociach s milým dobre spať,
nič inšieho nepočuje, len vetríček viať.
Povievaj vetríčku z Dunaja, švárny šuhajíčku poď ku mne,
poviem ti ja novinôčku čo som čula dnes.

2.
Prišla ko mne kamarátka a vravela mne, že ten môj
miláček rozmilý, chodí na návštevu gu iným,
a že mi aj odosiela šáteček biely.

3.
Nerob si ty moja milá z toho prekážky,
veď som ja zo žiadnou nemal ohlášky.
Nemal som mať, ani nebudem, až teba za ženu dostanem,
a keď ťa ja aj nedostanem, na vojnu pôjdem.

4.
Nemusíš ty, môj najmilší, na tú vojnu ísť,
môžeš sa ty s pánom Bohom oženiť.
Pretože si sklamal srdce mé, inú si miloval a mňa nie,
počkaj len ty falošníku, trest ťa neminie.

5.
Keď ti budú zvony zvoniť, plakať nebudem,
keď ti budú jamu kopať, smiať sa ti nebudem.
Pretože si sklamal srdce mé, inú si miloval a mňa nie,
počkaj len ty falošníku, trest ťa neminie.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie