Ľudové piesne a koledy - Oči, moje oči

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1.
:Očimoje očiAKO TIE TRNÔČKY:
[:nespali tej noci, nespali tej noci ani hodinôčky.:]

2.
:V tej noci nespalina druhú nebudú:
[:tak aj moje oči, moje čierne oči na spanie zabudnú.:]

3.
:Na spanie zabudnúna milého nienie:
[:čo každá panenka, čo každá panenka falošne miluje.:]

4.
:Niektorá falošneniektorá zas nesmie:
[:počkajte rodičia pre falošné srdcia Boh vás trestať bude.:]

5.
:Sami ste si braličo sa vám ľúbilo:
[:a mne zabraňujete, milovať nedáte, čo by mňa tešilo.:]

6.
:A mňa tešievalamá drahá Marienka:
[:a teraz ma teší, aj mňa tešiť bude, pri boku šablenka.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie