Ľudové piesne a koledy - Očka tataročka1. Očka, tataročka, beťar ja divočka,
[:ej, hoj beťarsko ša trimam, bo frajira nemam.:]

2. Nemam ja frajira, ale sobi najdu,
[:ej, hoj ked ja hneska večur, kolo chlopcoch zajdu.:]

3. Modry očka ja mam, za čornyma priahnu,
[:ej, hoj gazdo, milyj pan Boh, vže ja jich obsiahnu.:]

4. Čorny očka moji, haňbu mi robite,
[:ej, hoj de koho vidite, ta toho ľubite.:]

5. Choc by ste vidili, cigana čornoho,
[:ej, hoj očka moji čorny ľubili by ste ho.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie