Ľudové piesne a koledy - Od kostola ku mlynu1.
Od kostola ku mlynu cesta burkovaná,
kto tu cestu burkoval, ten mlynárku miloval.

2.
Miloval ju Janíček, klope na okienko,
klope búcha na dvere, či mlynárka v komore.

3.
Jak to mlynár uslyšal, po sekerku bežal,
Janíčkovi hlávku sťal, do Dunaja hodiť dal.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie