Ľudové piesne a koledy - Od mestečka do mlyna1.
Od mestečka do mlyna cesta ušliapaná,
[:kto tú cestu šliapaval, ten mlynárku miloval.:]

2.
Šliapaval ju Janíček, klope na okienko,
[:klope, klope na dvere, či je mlynár ve mlyne.:]

3.
Keď to mlynár uslyšel, pre sekierku bežel,
[:Janíčkovi hlavu sťal, do Dunajka hodiť dal.:]

4.
Šla mlynárka na vodu, na vodu studenú,
[:videla tam plávati svojho milého hlavu.:]

5.
Ach hlavička, hlavička, kde je tvoje telo,
[:moje telo v pivnici, na dubovej stolici.:]

6.
Keby som bol miloval poctivé panenky,
[:nebol by som život dal, ani krvi kvapenky.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie