Ľudové piesne a koledy - Od Oravy dážď ide

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

1. :Od Oravy dážď ideuž môj milý nepríde:
[:prišiel by on, jaj, Bože, pre zlé cesty nemôže.:]
2. :Veru nie je chyba táže by bola cesta zlá:
[:ale cudzie jazyky robia nám chýr veliký.:]
3. [:Príď, Janíčko, príď k nám, príď, až keď budú štyri biť.:]
[:Štyri bili, päť bilo, Janka u mňa nebolo.:]
4. :Štyri sviece zhoreli a z tej piatej dopoly:
[:už tá piata dohára, Janík dvere otvára.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie