Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Ľudové piesne a koledy

>

Od soboty do nedeli šaty pigľovala

Ľudové piesne a koledy - Od soboty do nedeli šaty pigľovala1.
Od soboty do nedeli šaty pigľovala,
[:a v nedeľu sa obliekla išla do kostola.:]

2.
V kostole sa pomodlila Otče náš, zdravasy,
[:pomyslela na milého, milý môj, kdeže si.:]

3.
Obzerá sa po kostole, ak sova po hore,
[:či milého neuvidí na tom dolnom chôre.:]

4.
A keď ho tam uvidím, pôjdem na oferu,
[:a predsa ho musím vidieť nešťastnú potvoru.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie