Ľudové piesne a koledy - Od Topolného1.
Od Topolného je cesta dlúhá až po Bílovice.
Chodí tam po ní děvčátko švarné, platí si k muzice.

2.
Ej, platí platí, ej, dukátama, pěknýma bílýma.
Ej, za šohajka, ej, za švarného, pěkným zlatýma.

alebo:

Od Topolného
Bílovská

1.
Od Topolného je cesta dlúhá až po Bílovice,
po ní sa točí děvčátko švarné, platí si muzice.

2.
Za sebe platí aj dvacítkama malýma bílýma
a za šohaja aj dukátkama, pěknýma zlatýma.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie