Ľudové piesne a koledy - Oddam še neoddam

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

GmiOddam še BneodFdam, Cmii doD7ma še Gmipridam.
GmiJa svojej BmaceFri Cmičeško D7robic Gminedam.
(F7)
BNa gambočky Fkupca mala Gmia na lička CmimaľaD7ra.
GmiČom by ja Bše, BoFže, Cmihore D7netriGmimala?

Čom by ja še, Bože, netrimala hore,
kedz po našim dvore chodza frajirove?
Na gambočky kupca mala a na lička maľara.
Čom by ja še, Bože, hore netrimala?

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie