Ľudové piesne a koledy - Odpadla mi šablička1. Odpadla mi šablička, z môjho koňa Šimlička.
[:Poď mi ju milá podať, bo ja musím mašírovať.:]
2. A keď mi ju podala, prežalostne plakala.
[:Čo ťa je milá po mne, ty si doma, ja na vojne.:]
3. A keď ma ty rada máš, predaj všetko, čo ty máš.
[:Predaj kone, vinohrady, vysloboď má milá z vojny.:]
4. Vinohrady nepredám, ja vínečko rada mám.
[:Ja vínečko rada pijem, pálenôčku nevylejem.:]

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie