Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Repete

>

Poď bielou alejou

Repete - Poď bielou alejou

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

FV bielom Bháji je Amibiela Dmistráň
Na Gmi7bielej Cstráni láska Fspí
FTôňa Bbielych briez Amispieva nám Dmi
Tam Bpieseň Cbielych aleF

®: FPoď bielou aleCjou
Za láskou vzdialeFnou
Jak sedmikráska Cspí tam láska
BSpí tam pod breFzou.
FZa bielou aleCjou
Nad láskou strateFnou
Sa briezka skláňa, Cbriezka smúti
BJa Csmútim Fs ňou.

Sním o láske sen bielych briez
V snoch bielu briezku stále mám
Briezka skláňa sa v striebre hviezd
Pod briezkou láska vzdialená
®:

®: FPoď bielou aleC#7jou
Za láskou vzdialeF#nou
Jak sedmikráska C#spí tam láska
HSpí tam pod breF#zou.
Za bielou aleC#jou
Nad láskou strateF#nou
Sa briezka skláňa, C#briezka smúti
HJa C#smútim s F#ňou.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie