Prečo máš sa trápiť

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G Prečo máš sa C trápiť, Emi
v Ami cele klamu, D bied, Emi
H7 prikutý ku Emi hriechu
ťa Ami morí kráľ, tvoj D svet. D7
G Ničí v tebe C dobro,
Ami okráda o D chuť,
H7 život tvoj tak Emi vetchý
chce A satan D nadobud G núť.

® G Pán je Hmi mocný Emi očistiť
Ami vyrvať z C hriechu D pút, D7
G prečo Hmi nechceš Emi minulosť
Ami navždy D zavrh G núť.

Zastav kroky žitia,
čo ťa vedú späť,
pozri svetlo jasné
v tmách nemusíš sa chvieť.
To svetlo je blízko
otvor oči len
Pán Ježiš ťa volá
aj tebe svitá už deň
®: