Prehltnutý smútkom

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Emi Prehltnutý C smútkom a
D pokorený túžbou G nájsť Ťa,
Emi počítal som D ľudí,
ktorí C usmiali sa na mňa.
Emi Cez tie C tváre
plné D jamôk smiecho G vých
Emi hľadal a C našiel som Ťa
v D domcoch klčúcich.
R: (Jeijei G jé) Ty si v D nich,
áno Emi viem to, bývaš C tam
G kdesi v D hĺbke ľudských Emi duší
máš svoj C chrám
G a ja D tam, na tom Emi mieste,
C knôtik zapálený GD - Emi á C m a ty si Emi tam.