Priatelia (Friends)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

G# Tak ty si nevedel že život nie je F# hra
G# Že občas slnko zájde celý deň je Cmi tma
F# Cítiš sa Bmi ako omyl G# prírody
Keď si len F# bezmocná a Bmi hlúpa hračka
v C# rukách náho Es dy

®: Vtedy
G# Priate C# ľov tu Es máš
Prídu práve keď to F# vzdáš .. G#