Kresťanské piesne - Prijmi, Pane, obetu

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

CPrijmi, GPane, CobeGtu,
Cktorú GTi tu CsklaGdám,
naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú v tvojej sláve.

®: DVšetkým nám Fraz si dal Czákon tvojej Glásky,
Dvšetkých nás Fmáš nás rád, Cnech si spieva Gkaždý.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie