Hlavná stránka

>

Katalóg

>

Akordy

>

Kresťanské piesne

>

Prišiel na zem konať dielo spásy

Kresťanské piesne - Prišiel na zem konať dielo spásy

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

C#Prišiel na zem Askonať dielo BmispáFsy
a Bmiľuďom biednym s láskou pomáEsmihal,
ku Asslobode zval zotročených C#hriechom,
môj AsPán.

Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán.
Na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.

®: Môj C#Pán JeAsžiš ma BmimiloC#val,
F#na smrť šiel, svoj C#život dal.
Môj C#Pán JeAsžiš dnes Bmiteba F#zve,
poď C#domov, Asvráť sa C#späť.

Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára.
Dnes ako predtým búrku upokojí,
môj Pán.

Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským.
A krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie