Spasenia skalou mojou si

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Hmi Spasenia Ska F#mi lou mo Hmi jou si F#mi pevnou,
Emi života si A lou si Hmi Ty.
V Tebe mám nádej, si večnou Pravdou,
ku Tebe nôžem vždy príjsť.

®: Pane, Emi verím A Ti, v Te F#mi ba ve Hmi rím,
Tvoju Emi lásku A pozná Hmi vam,
Ty mi Emi pomá A haš, keď F#mi nemám síl,
Emi svoj život Ti priná F#7 šam.