Tajilam, tajilam

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
Tajilam, tajilam, už vecej ňebudzem,
[:richtujce perini odavac še budzem.:]

2.
Budzem še odavac za veľkoho pana,
[:budzem sebe, budzem, rozkazovac sama.:]

3.
Rada bim še, rada, za pana vidala,
[:žebim nemušela šicko robic sama.:]

4.
Len bi mi chodzila s panom popod ruku,
[:rano do kojscela, večar na muziku.:]

5.
Dajce me mamočko za koho chcem sama,
[:bo kec me ňedace, skočim do Dunaja.:]

6.
Do Dunaja skočim, z ňeho ňeviplivňem,
[:tam ja vam, mamočko, naveki zostaňem.:]