Toto je deň ktorý dal nám Pán

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Toto je deň, toto je deň,
ktorý A dal nám Pán, ktorý dal nám Pán
A Veseľme sa, veseľme sa,
I ra D dujme sa v ňom
I radujme sa v ňom

G Toto je deň,
ktorý D dal nám Pán
G veseľme sa,
i ra D dujme sa v ňom

D Toto je deň, toto je deň,
Ktorý Emi dal A nám D Pán