Toto je deň

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

D Toto je ďeň ktorý dal nám Pán, G radujme sa zaznej A pieseň D chvál.
Toto je deň ktorý dal nám Pán, radujme sa zaznej prieseň chvál.

R: D Jasáj v Páno G vi, D Jasáj v Páno G vi.

2. Chváľme pána On je prítomný, On je naších chvál hodný.

3. Jasáj v Pánoví celá zem, toto je veľký Hospodinov deň.

Toto je deň ktorý dal nám Pán...