Kresťanské piesne - Toto je deň

Transpozícia ( -2 -1 0 1 2 )

DToto je ďeň ktorý dal nám Pán, Gradujme sa zaznej Apieseň Dchvál.
Toto je deň ktorý dal nám Pán, radujme sa zaznej prieseň chvál.

R: DJasáj v PánoGvi, DJasáj v PánoGvi.

2. Chváľme pána On je prítomný, On je naších chvál hodný.

3. Jasáj v Pánoví celá zem, toto je veľký Hospodinov deň.

Toto je deň ktorý dal nám Pán...

Novinky v katalógu

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie