Tri slová (Neberte nám princeznú)

Filmová a Muzikálová hudba

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Tri Es slová, obyčajné As slová: Nie si Es sám As
Tri Es slová – Jednoduché As slová nesieme k Es vám As
Tri Es slová – obyčajné C# slová
As Netreba k nim drahý rám
Asmi Vrav ich zas a znova
a hneď sa Es smútok schová
vyslov As tie tri slová: Nie si Es sám

Cmi Spravme si Es svet z Cmi vľúdnych slov a As viet
z láskavých Es činov C# As
Cmi Dajme piesne Es znieť a keď Cmi skončí hneď
As pokračujme Es inou

C# Pod nohami máme zem a nebo Es nad hlavou
C# A keď nevieš kadiaľ ísť a padáš As únavou
vyslov ..

®:

Spravme si svet z vľúdnych slov a viet
z láskavých činov
Dajme piesne znieť a keď skončí hneď
pokračujme inou

Pod nohami máme zem a nebo nad hlavou
A keď nevieš kadiaľ ísť a padáš únavou
vyslov

®: