Tý si Pane stále pri mne

Kresťanské piesne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Ty si Pane stále pri mne, ja Ťa však necítim. Ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevidím.

Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje oči od mamony sú zaslepené.

Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za Tebou , ó, môj Pane, vždy rád som šiel.