U nás také parobčisko

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:U nás také parobčisko do povaly mu je nízko :
[:hej, šuhaj, šuhaj potvora, nechoďže mi do dvora.:]

2.
:Do kostola nerád chodí poza vodu dievky vodí :
[:hej, utopím ťa ako myš, ak sa ku mne priblížiš.:]

3.
:Trom parobkom vybil zuby štyri dievky naraz ľúbi :
[:hej, šuhaj, šuhaj z podlesia, kedyže ťa obesia.:]