U potůčku

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
U potůčku v malé zahrádce
teče tam voděnka tichounce.
[:Tam jsme sedávali, tam se milovali,
nebudem více.:]

2.
Vždycky jsi mě věrně miloval,
že si mě vezmeš jsi sliboval.
[:Kamarádky moje záviděly tebe,
tys mě zanechal.:]

3.
Pro tu jednou sladku hubičku,
proč jsi mě opustil, Jeníčku.
[:Proč jsi mě opustil, ze srdce vypustil,
můj milovníčku.:]

4.
Včera v noci v jednu hodinu,
slyšela jsem smutnou novinu,
[:že jsi vyprovázel, když měsíc vycházel,
jinou divčinu.:]