U Svatoboříc

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:U Svatoboříc v pěknej rovine :
[:pase šohaj štyri kone vrané na jateline.:]

2.
:Jatelinka je drobná kosená :
[:kosila ju moja najmilejší svýma rukama.:]