U valaľe f krajnim domku

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

1.
:U valaľe f krajnim domku šumnu frajiročku mam :
[:ňič ňezrobim, ľem śe zberem, hej, pujdzem ku ňej na večar.:]

2.
:Jak ja večar ku ňej išol ona na vratkoch stala :
[:ľem sklopila čarne očka, hej, aňim ce ňespoznala.:]

3.
:A ket śi me ňespoznala ja sebe druhu najdzem :
[:ľem ja sebe hore – dolu, hej, hore valalom zajdzem.:]

4.
:Kebi ňebulo tej Anči chodzil bi ja furt do karčmi :
[:a u karčme kamaraci, ňebulo bi mi pomoci.:]

5.
:Anču majce Anča idze Anča pasla koňe v žice :
[:ňe jedneho, aľe štiri, šicko žitko povaľaľi.:]

6.
:Beťar ja bul beťar budzem na beťarsku drahu pujdzem :
[:žebiś, mila, pametala, žeś beťara ľubovala.:]