Zvolenskí mládenci, to je veľký kríž

Ľudové piesne a koledy

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Zvolenskí mládenci, to je veľký kríž,
nechcejú z večera do hájička ísť.
[:V tom našom hájičku rastie korienok,
kto ho raz okúsil, čaká ho vienok.:]

Ja som ten korienok, už okúsila,
ja som si šuhajka, nahovorila.
[:Šuhajka takého, maľovaného,
pôjdem s ním do hája, do zeleného..]

Už je ten hájiček, pekný zelený,
pre môjho šuhajka, ako stvorený.
[:Už je ten vieneček tak pripravený,
aby mi šuhajko vždy zostal