Elán

Slepý hudobník

Šum morských vĺn,
smiech cudzincov,
z výkladných skríň,
svietia späť kulisy v nemotách.
Zvuk starých strún,
znie ulicou,
záhadný spleen,
bdie ti hneď, tu kdesi pri nohách.

Lem klobúka v ňom odolal,
prastarý plášť, čierna tvár, tmavé sklá má rám,
on ponúka, len skladieb pár,
padá si dážď, z neba dar, zateká do reklám.

®:
Koľko slov je v jeho vráskach,
slepých slov, v korytách sĺz,
črepy snov o šťastných láskach,
v očiach tých zastretých, zrátať skús.
——————————

Keď hustý ston, sa unaví,
pod závažím svojich liet, svojich márnych liet,
on pohľadom skúmavým,
sa zahľadí tam, kde nič niet, nič len prázdny svet.

®: - 1x

Na, na, na ...