Elán

Tretie oko

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

dokola: Ami , G

Rec.: Neveriaci neveria
v iného Boha
ako veriaci veria.

Ami , G , D

Ami Tretím okom vidím náš svet z veľkej výšky
G Prefíkané deti a D naivné líšky
Ami Tretím okom vidím čo nám šepká oheň
G Vidím zlé znamenia D hore na oblohe

Ami , G , D

Tretím okom vidím ako vidí žena
Hodnota je iné ako býva cena
Tretím okom vidím ako klamú telá
Že je pravda polovičná a tvári sa celá.

©: Ami Prečo Boh zanevrel G , D na verných ..

®: Veriaci Dmi občas neveria
Ami A neveriaci veria
Dmi Sú čudní vtáci s perím
Ami A sú Boží bez peria
G Moslimi Emi kresťania D židia
Ami Tí až keď Emi zavrú oči D vidia E

3) Tretím okom vidím svetlo spoza stromov
To čakajú mamy či prídeme domov
Tretím okom vidím to čo cíti vlčiak
vidím o čom tí čo vedia radšej mlčia

©: Si z nás už ustatý, áa ..

®:

Ami Prečo Boh zanevrel
Ami na verných na tejto Zemi
Ami Si z nás už ustatý
Ami Alebo slepý a nemý

®:

®:

Neveriaci neveria
v iného Boha
ako veriaci veria.