Elán

Zaľúbil sa chlapec

Dĺžka piesne: 04:11
Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

E Zaľúbil sa chlapec H7 tak už sa to stalo
Emi7 čo sa vlieklo krokom, A beží teraz cvalom
C zaľúbil sa D chlapec Emi trocha ho to vzalo

taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
to čo by chcel vedieť, zatiaľ iba tuší
zaľúbil sa chlapec až mu horia uši

G Všetky krásne D slová, Emi pod jazykom D driemu
chce ti to povedať, má však ešte trému
zatiaľ sa len učí odkiaľ kam a kade
C ako sa má chodiť D po tenučkom ľade

Emi Do teba, D do teba, C do teba, Emi zaľú D bil sa Emi chlapec
do teba, do teba, do teba, dúfam, že ho chápeš
Emi do teba, D do teba, C do teba, Emi zaľú D bil sa C chlapec

Emi V duchu bol už s tebou v H7 sladkom šere kina
toľkokrát ťa videl a zrazu si iná
zaľúbil sa chlapec, čia to bude vina?
Toľko tvárí v dave len jedna je tvoja
veľa rúk je prázdnych, len 2 sa však spoja
iba tí sa stretnú, ktorí o to stoja

G zaľúbil sa D chlapec Emi tak už sa to D stalo
zaľúbil sa chlapec trocha ho to vzalo
taký malý zmätok rozkvitol mu v duši
C zaľúbil sa chlapec D až mu horia uši

G Chcel som ti D povedať Emi nesmelo a D skromne
G že tá pieseň D bola o Emi tebe a D o mne, Emi o tebe a o D mne....