Hana Hegerová

Žila som správne

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )

Gmi Ako mladé diev Cmi7 ča Eb už je to D za nami G4 Gmi Gmi Po stromoch som Cmi7 liezla s Eb našimi D chlapca G4 Gmi mi.
B A vždy keď na strome F/A zlomili halúzku,
D7/4 hádzali D7 mi chlapci Eb čerešne F za blúz G4 Gmi ku
B keď boli zvedaví, čo to mám F/A pod blúzkou
D7/4 odháňa D7 la som ich Eb zelenou F halúz G4 Gmi kou.

Ubránila som sa viac menej úspešne,
nikto nesmel siahnuť na moje čerešne.
Neverte mládencom, keď sa Vám zapáčia
vyjedia vám všetky čerešne z koláča.
Chlapci neublížia kým hľadia zo stromu
keď zoskočia dolu, čakajte pohromu.

Keď sa na vás chlapec zadíva uprene,
ako tie čerešne budete červené.
Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky
rýchlo vyberajte čerešne zpod blúzky.
Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka
nič vám nepomôže zelená halúzka.