Hudba Praha: Akordy k piesni Majolenka

Upraviť pieseň
Interpret: Hudba Praha


Hudba Praha - Majolenka (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


Ami, G, Ami, G
AmiInu měl jsem hezGkou holku Amijménem GMajolenku
Amihezkou holku GMajolenku mítAmi, G
Amičert mě tu bábu naGstrčil od AmiMajolenky odGstrčil
Inu Amiměl jsem hezkou Gholku MajoAmilenku
Ghezkou Majolenku Amimít G, Ami, D, C, D, Ami, G, Ami, D

AmiNeťukej a neGťukej Aminaši ještě Gneležej
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
Amimáme malou leGpenici Amije to slyšet do Gsednici
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
Ami, G, Ami, D, C, D, Ami, G, Ami, D

Neklepej a neťukej naši ještě neležej
neklepej a neťukej naši ještě nespěj
až ti naši budou spati potom můžeš zaklepati
na okno a na dveře Majolenka otevře

Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na hospodu
a budeš doma u svý ženy, budeš doma u svý ženy
zunkat vodu ...
Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na muziku
bude ti ji žena cinkat, a bude ti ji žena cinkat
na jazyku

Inu měl jsem hezkou holku jménem Majolenku
hezkou holku Majolenku mít
kýž by si čert tu bábu vzal a já svou milou zas dostal
měl jsem hezkou holku Majolenku
hezkou Majolenku mít

G, Ami, D, C, D, Ami, G, Ami, D

Ďalšie piesne z albumu

Ryba Badys

Hudba Praha

Maelstrom

Hudba Praha

Většinu rán

Hudba Praha

Máma táta

Hudba Praha

Je divnej

Hudba Praha

Povolení

Hudba Praha

Pal vocuď

Hudba Praha

Divoký srdce

Hudba Praha

Sladce spi

Hudba Praha

Zdá se

Hudba Praha

Maják

Hudba Praha

Ptáci

Hudba Praha

Raketa

Hudba Praha

Nebudem

Hudba Praha

A tak dál

Hudba Praha

Paralet

Hudba Praha

Všechno je naopak

Hudba Praha

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Všechno je naopak

Hudba Praha

Ryba Badys

Hudba Praha

A tak dál

Hudba Praha

Máma táta

Hudba Praha

Časy zlý

Hudba Praha

Guláš

Hudba Praha

Ďábel

Hudba Praha

Maják

Hudba Praha

Lunapark

Hudba Praha

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie