Jasná páka: Akordy k piesni Majolenka

Upraviť pieseň
Interpret: Jasná páka


Jasná páka - Majolenka (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


AmiGAmiG
AmiInu měl jsem hezGkou holku Amijménem GMajolenku
Amihezkou holku GMajolenku mítAmiG
Amičert mě tu bábu naGstrčil od AmiMajolenky odGstrčil
Inu Amiměl jsem hezkou Gholku MajoAmilenku
Ghezkou Majolenku Amimít GAmiDCDAmiGAmiD

AmiNeťukej a neGťukej Aminaši ještě Gneležej
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
Amimáme malou leGpenici Amije to slyšet do Gsednici
AmiNeťukej a neGťukej Amináš táta je Gdivokej
AmiGAmiDCDAmiGAmiD

Neklepej a neťukej naši ještě neležej
neklepej a neťukej naši ještě nespěj
až ti naši budou spati potom můžeš zaklepati
na okno a na dveře Majolenka otevře

Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na hospodu
a budeš doma u svý ženy, budeš doma u svý ženy
zunkat vodu ...
Počkej za rok, za dvě leta, zapomeneš na muziku
bude ti ji žena cinkat, a bude ti ji žena cinkat
na jazyku

Inu měl jsem hezkou holku jménem Majolenku
hezkou holku Majolenku mít
kýž by si čert tu bábu vzal a já svou milou zas dostal
měl jsem hezkou holku Majolenku
hezkou Majolenku mít

GAmiDCDAmiGAmiD

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Majolenka

Jasná páka

Paralet

Jasná páka

Pal vocuď hajzle !

Jasná páka

Špinavá záda

Jasná páka

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie