Kompromis: Akordy k piesni Zo srdca

Upraviť pieseň
Interpret: Kompromis


Kompromis - Zo srdca (akordy)

Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )


[A.D
A]Na to, že mášDtoľkoApráce,Dna to, žeAchcešDpomôcťAnám.
Za to je vrúcnaDvďakaAod Boha daná,Epretože Boh máE7rád!

A tak i my touto piesňou, Ti chceme trošku vďaky vzdať.
A pretopríjmi pieseň láskouEa uč sa lásku rozdávať.

DA pretoEstáleF#mi Bohu spievamDza to, žeEdal ťaF#mi nám.
DPre tebaEsnáďF#miproblém žiadnyEa preto Bohu hrám.A
A tak iAmyDtoutoApiesňou,D Ti chcemeAtroškuDvďakyAvzdať.
A pretoFpríjmi pieseňA láskou a uč saFláskuErozdáAvať.

Tisíce prianí
Kompromis: Tisíce prianí
Text a hudba: Richard Čanaky
MP3 download
RealAudio

AA4AA2Prežiť sAPánom každúA4chvíľu, každýAokamih aA2deň je mojímAsnom.A4AA2PozrieťAdo očí saA4deťom, uviAdieť v nich radosť,A2šťastie, tisícAsnov.A4AA2
PrežíDvať chcem radosťD4s tebou Pane aDplakať, len keďD2budeš pri mneAstáť.A4AA2
EÓ Bože, tebe stále verím,Dk tebe saEstále utieAkam.

Rozdať úsmev všetkým ľuďom, v každý okamih, to veľmi by som rád.
Podať ruku na znak lásky, zvolať piesňou ľuďom, že vás Boh má rád.
Bodaj by už zmizol smútok z detských sŕdc a vyplnil ho čistý smiech.
Veď len láska zachráni nás, v ktorej zloby, chamtivosti už viac niet.

DMám tisíceAprianí aD verím, žeEvyplnia saAraz.
DSnáď prídeAchvíľa, kedyDláskaEvstúpi doAnás.DA

Novinky v katalógu

Najpopulárnejšie piesne interpreta

Anjel

Kompromis

Vďaka Ježiš

Kompromis

Pieseň pre Juraja

Kompromis

V jeho náručí

Kompromis

Ježiš na kríži

Kompromis

Imanuel

Kompromis

Ty si môj Pán

Kompromis

Akordy

C C# D D# Es E F F# G G# As A A# B H 

Najčítanejšie